Vi skræddersyer en løsning til jeres behov

Vi træner alle ud fra en individuelt tilrettelagt behandlingsplan

Hvert Neurofeedbackforløb planlægges individuelt efter en kombination af samtale, qEEG/brainmap og symptomskema. På den måde planlægges et specifikt forløb til den enkelte med opfølgning i forhold til symptombedring og EEG-målingerne i træningsforløbet.

Hjernen består af millioner af celler kaldet neuroner

Neuroner sender og modtager meddelelser til og fra hinanden via kemiske og elektriske signaler. De elektriske signaler kan måles og kortlægges ved hjælp af et qEEG (quantitative electroencephalogram) – populært kaldet et “brainmap”. Derved får vi adgang til en meget detaljeret information om den enkelte hjernes tilstand.

Et qEEG/brainmap optages med 24 sensorer med specialudstyr

“Brainmap” qEEG'et viser et ret nøjagtigt billede af hjernens samlede aktivitetsmønster. Aktivitetsmønsteret er afgørende for hvordan vi fungerer som mennesker, og underaktivitet, overaktivitet og/eller manglende synkronitet i hjernen påvirker vores mentale overskud og kapacitet. qEEG’et optages i Danmark og analyseres efterfølgende i samarbejde med to tyske læger med speciale i Neurofeedback/qEEG. Resultaterne af qEEG’et gennemgås med kunden og giver ofte indsigtsfuld viden om hjernens tilstand og årsager til problemområder. Målingerne angiver meget nøjagtigt hvilken hjerneaktivitet der bør trænes op eller ned og hvorvidt der er dele af hjernen der ikke arbejder sammen. qEEG’et giver input til flere forskellige træningsparametre og input til hvilket Neurofeedback-træningssystem der er mest velegnet.

Forskningsbaseret udstyr fra BrainMaster Technologies

Igennem de seneste år er der dukket mange forskellige slags Neurofeedbackudstyr op på markedet. Vi har valgt at anvende udstyr fra BrainMaster Technologies, hvor der er gennemsigtighed med hensyn til træningsprotokoller, metode og hvordan feedbacken rent teknisk fungerer. Det er avanceret forskningsbaseret udstyr, men fordelene ved at kunne tilbyde et specifikt træningsforløb for den enkelte klient opvejer, at det er mere investeringstungt i viden og håndtering af udstyret i det daglige.

Opnå et større overskud i den travle periode

– og ingen bivirkninger af en efterfølgende travl periode

Ring eller skriv...

-vi tager meget gerne en uforpligtende snak med jer