Forskning i Neurofeedback sammen med EEGTRAINING

Vi deltager løbende i forskellige forskningsprojekter

Neurofeedback har som metode været kendt og forsket i siden slut 80’erne. Herunder PTSD, depression, angst og især indenfor ADHD omkring koncentration- og opmærksomhed. I Tyskland er det best practice at foretrække denne behandlingsform ved ADHD især ved børn og unge. Van Doreen et al. (2019). Kiran et al (2015)

Af andre områder hvor der har været opnået betydende forskningsresultater er depression, angst, og især koncentrationsvanskeligheder efter strokes eller kemobehandling. Alvarez et al. (2035). Lutcka et al. (2015)

I Danmark har veterancentrene inddraget metoden og udførte i den forbindelse et studie omkring veteraner med PTSD fra 2017 til 2020. Cand. psych Kasper Eskelund arbejder på Veterancenteret på at udvikle nye teknikker, der kortlægger reaktioner i veteraners hjerne og krop, og udvikle et EEG-hjernetræningsprogram for lindring af PTSD-symptomer.

EEGTRAINING har været en af kræfterne sammen med Foreningen Stronger-Brains Science & Education bag 3 meget betydende studier som kommer til at løbe af stablen de kommende år i Danmark:

Neurofeedback og kognitive senfølger af cancerbehandling

Forskningen udføres sammen med Nationalt Center for Brystkræftsenfølger med professor dr. med. Bobby Zachariae samt Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Kræftens Bekæmpelse anbefaler projektet, som gennemføres sammen med sundhedscentrene i Randers, Favrskov, Silkeborg og Kræftens Bekæmpelse eget center Heimdal i Aarhus. Selve neurofeedbacktræningen udføres af EEGTRAINING og projektleder er psykolog Charlotte Jensen.

Neurofeedback og ordblindhed

Ordblindhed er trods flere hjælpemidler på skoler og uddannelsesinstitutioner fortsat et stort problemområde. Mange med ordblindhed kæmper med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer udover selve ordblindheden, og der sker et stort frafald på såvel ungdomsuddannelser som på de efterfølgende uddannelser på grund af samme problemstilling. EEGTRAINING har derfor igennem årene arbejdet for at få forskningen bragt ind i dette felt, for netop at bedre en udsat gruppes mulighed for bedre læring og uddannelse. HELSEFONDEN har støttet dette initiativ og finansierer projektet sammen med Foreningen Stronger-Brains. Der trænes elever fra VUC, og Aarhus Universitet er tilknyttet sammen med forsker Ethan Weed fra Cognitive Science. Selve neurofeedbacktræningen udføres af EEGTRAINING.

Neurofeedback og koncentration og opmærksomhed i skolen

En stor del af de børn der er i mistrivsel i den danske folkeskole har ligeledes massive koncentrations- og opmærksomhedsproblemer (Skolens Tomme Stole - Børns Vilkår og Egmont Fonden (2020)). Bare i Aarhus Kommune anslås der at være 8.000 børn der er i mistrivsel. Trods mange gode indsatser mod mistrivsel som også har en effekt, er det dokumenteret at det er svært at rykke på denne gruppes koncentration- og opmærksomhed. Der betyder at de har sværere ved at klare en ungdomsuddannelse og efterfølgende en uddannelse i voksenlivet. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) i Aarhus Kommune arbejder i øjeblikket sammen med EEGTRAINING på at gennemføre et forskningsprojekt sammen med Aarhus Universitet – Folkesundhed om et studie omkring neurofeedback som indsatsområde for netop denne kategori af børn.

Kilder:

2015 - EEG NEUROFEEDBACK AND ADHD IN CHILDREN Kiran et al. Saybrook University:

2014 - In-School Neurofeedback Training for ADHD: Sustained Improvements From a Randomized Control Trial : Naomi J. Steiner et al. MDa aThe Floating Hospital for Children at Tufts Medical Center, Department of Pediatrics, Boston, Massachusetts; and Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts

2019 - Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis. Jessica Van Doren et al.

2015 - A Systematic Review of the Safety and Effect of neurofeedback on Fatigue and Cognition. Luctkar et al.

2013 - The Effects of EEG Biofeedback on Reducing Postcancer Cognitive Impairment Alvarez et al.

2020- Skolens tomme stole. Børns Vilkår og Egmont Fonden

Artikel:

Hjernetræning – fremtidens psykiatriske behandling?

Neuroscientist Tedi Asher har på Harvard Universitet publiceret denne artikel omkring neurofeedback. Hendes beskrivelse er rammende, og i EEGTRAINING mener vi ikke det kan forklares bedre end Tedi har gjort i nedenstående oversatte artikel. Med tilladelse af:

Af Tedi Asher, Diagrammer af Brad Wierbowski

Oversat af Rikke Hilman EEGTRAINING:

fra: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/brain-training-future-psychiatric-treatment/

Neurofeedback i stedet for piller?

Hvad nu hvis du i stedet for at tage en pille eller tale med din terapeut, kunne træne din hjerne sundere gennem et videospil? Hjernetræning bliver mere og mere opnåeligt, ved hjælp af en teknik kaldet Neurofeedback, som gør det muligt for enkeltpersoner at ændre deres hjernes funktion, ved at reagere på personlig feedback om, hvordan deres egne hjerner naturligt virker. Dette er en metode, der bruges til at behandle personer, der kæmper med neurologiske eller psykiatriske lidelser, såsom børn diagnosticeret med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), som har svært ved at fokusere deres opmærksomhed. Vi ved nu, at en fokuseret hjerne virker anderledes end en ufokuseret hjerne. Forskere og klinikere undersøger for øjeblikket, om vi kan bruge Neurofeedback-træning til at hjælpe børn med at fremkalde en “fokuseret” hjernetilstand.

Hvordan virker neurofeedback?

En vigtig forudsætning for neurofeedback-træning er, at vores hjerner har evnen til at ændre deres funktion. Forskning i de sidste mange årtier tyder på, at vores hjerner rent faktisk kan formes. Spørgsmålet er så, hvordan man påvirker hjernefunktionen for at stimulere denne forandring.

Tricket for at få vores hjerner til at handle på ønskelige måder er at udnytte den adfærdsændrende kraft i operant konditionering. Under en procedure med operant betingning ændrer en person sin adfærd ud fra lærte konsekvenser. For eksempel, hvis en hund får en godbid hver gang den sidder på kommando, så vil den til sidst lære at sidde fører til godbidder (som den gerne vil have), og sandsynligheden for at den vil sidde på kommando i fremtiden forøges.

Mennesker lærer på meget lignende måder. Og som det viser sig, kan vi bruge operant betingning til at lære os selv at fremme en sundere hjernefunktion. I neurofeedbacktræning opnås dette ved at parre information om ens hjerneaktivitet med ønskelige eller uønskede resultater, ofte i en virtuel kontekst, såsom et videospil. Når vi genererer ønskelig hjerneaktivitet, belønnes vi ved at få point i træningsspillet; når vi genererer uønsket aktivitet, kan vi miste point. Gentagen eksponering for sådanne gevinster og tab kan medføre langvarige ændringer i hjernens aktivitet.

Ring eller skriv...

-vi tager meget gerne en uforpligtende snak med jer